เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท KPS Steel & Service .co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ด้วยความชำนาญงานและประสบการณ์ในงานด้านโครงส้างโลหะ(Steel Structure) ,ระบบท่อนำส่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil & Gas piping) ,ระบบท่อนำส่งในอุตสาหกรรมทั่วไป (Industrial Piping) ,ออกแบบและติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป ,งานโครงการก่อส้รางต่างๆ รวมไปถึงงานด้านโลหะทุกชนิด

บริษัท KPS Steel & Service .co.,Ltd ได้ดำเนินกิจการภายใต้การควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปีในอุตสาหกรรม Oil & Gas ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทได้ให้ความสำคุญต่อทุกกิจกรรมของบริษัทด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายและสามารถส่งมอบปณิธานและความมุ่งในคุณภาพและการบริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์

ปัจจุบัน บริษัท KPS Steel & Service .co.,Ltd ได้จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯมีความยินดีและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ และก้าวเดินไปพร้อมกับความก้าวหน้าของลูกค้าตลอดไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์