ทั่วไป

ทั่วไป

1 รายการ
บริษัท KPS Steel & Service .co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ด้วยความชำนาญงานและประสบการณ์ในงานด้านโครงส้างโลหะ(Steel Structure) ,ระบบท่อนำส่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil & Gas piping) ,ระบบท่อนำส่งในอุตสาหกรรมทั่วไป (Industrial Piping) ,ออกแบบและติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป ,งานโครงการก่อส้รางต่างๆ รวมไปถึงงานด้านโลหะทุกชนิด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์